گونیا پلاستیکی

گونیا پلاستیکی

گونیا پلاستیکی

وسیله ای برای فیکس کردن دو قطعه که بصورت 90 درجه به هم متصل میشوند.

گونیا سایز های مختلف دارد و در انواع دو سوراخ و چهار سوراخ موجود است .

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید