پیچ MDF

پیچ MDF

پیچ MDF

پیچ های mdf همان طور که از اسمشان پیداست پیچ هایی هستند که در صنایع چوبی مورد استفاده قرار می گیرند.

این پیچ ها در ساخت انواع کابینت ها و همچنین نصب آن ها و در اکثر صنایع چوبی از قبیل

در و پنجره سازی و سایر صنایع وابسته کاربرد های مختلفی دارند و مورد استفاده قرار می گیرند.
ساختار و شکل ظاهری پیچ های mdf

پیچ های mdf پیچ هایی هستند که شکل ظاهری آن ها تقریبا مانند پیچ های خودکار می باشد.

با این تفاوت که در پیچ های خودکار فاصله ی بین دنده ها کم است

ولی در پیچ MDF فاصله ی بین دنده ها خیلی بیشتر است

و همین امر سبب می شود تا هنگام بستن پیچ در جای مورد نظر با کمترین گردش پیچ, پیچ تا آخر در جای خود بسته شود.

دیگر تفاوت بین پیچ های خودکار و پیچ های mdf در گل این پیچ ها می باشد

که در پیچ خودکار گل ها به شکل های دو سو و چهار سو و دو سو چهار سو می باشند

ولی در پیچ های mdf گل پیچ ها فقط به صورت چهار سو می باشد

و فقط هم به صورت سرتخت می باشند و به صورت گل گرد وجود ندارد.
اما یک ویژگی اساسی پیچ MDF در نوک این پیچ ها می باشد که نوک این پیچ ها به صورت نوک تیز می باشد

,نه مانند پیچ های خودکار که فقط تیز هستند بلکه این پیچ ها دارای نوک بسیار تیزی هستند

به گونه ای که اگر دقت نشود ممکن است باعث آسیب زدگی شوند.
عموما پیچ MDF پیچ هایی هستند به رنگ مشکی و اگر نیاز باشد می توان این پیچ ها را گالوانیزه کرد.

ضخامت 4 و 4.2

سایز ها

پیچ MDF

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید