پولک چسبی

پولک چسبی

پولک چسبی
پولک چسبی یا پولک mdf برای پوشاندن جای پیچ شدگی های چوب استفاده میشود،
تا زیبایی و جلوه ی کار حفظ شود برای جلوه ی کار در تمامی رنگ بندی های چوب پولک چسبی نیز موجود است.
بر چسب روپیچ در رنگهای مختلف و در دو نوع براق و مات قابل ارائه می باشد.


مطالب بیشتر:

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید