پولک چسبی سزا

پولک چسبی سزا

پولک چسبی سزا
پولک چسبی یا پولک mdf برای پوشاندن جای پیچ شدگی های چوب استفاده میشود تا زیبایی و جلوه ی کار حفظ شود برای جلوه ی کار در تمامی رنگ بندی های چوب پولک چسبی نیز موجود است.

 


نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید