لولا پمپی کلیپسی

لولا پمپی کلیپسی

لولا پمپی کلیپسی

لولا آرام بند در واقع همان لولا پمپی است، در کل لولای کابینت میتواند به دو صورت لولا آرام بند و یا لولا ساده باشد
که تفاوت اساسی این دو در وجود یک جک پمپی کوچک
در درون بازوی لولا میباشد که باعث آرام بند شدن لولا میگردد
خصوصیات مورد انتظار از لولا آرام بند کلیپس دار :
-لولا آرام بند بایستی هنگام بسته بودن درب کابینت درب را به طور کامل به بدنه بچسباند و به اصطلاح جذب باشد.
-سرعت بسته شدن نباید خیلی کم باشد و نباید وسط مسیر توقف نماید.
-ریگلاژ پذیری خوبی در جهات مختلف داشته باشد.
-نیش کلیپس لولا باید به اندازه مطلوب بزرگ باشد تا ناخودآگاه عمل انفصال صورت نگیرد.
-صلیب لولا باید از نوع چهارسوراخ باشد و به اندازه کافی ضخامت داشته باشد.
-بطور ساده تر یک لولا آرام بند کلیپس دار با یک صلیب متصل به آن
مطابق با شکل روبرو باید دارای وزنی درحدود ۱۰۵ گرم یا بالاتر باشد تابتوان گفت که ورق آن ضخامت مطلوبی  دارد.


مطالب بیشتر:

 

 

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید