لولا آرام بند پایه ثابت مدل t-215

لولا آرام بند پایه ثابت مدل t-215

لولا آرام بند پایه ثابت مدل t-215
برای شما نیز پیش آمده که با محکم بستن درب کابینت آشپزخانه سکوت یک جمع را شکسته باشید؟

اگر ترجیح می دهید که کابینت آشپزخانه تان کمترین صدا را داشته باشند،

با نصب لولا گازور آرام بند بر روی آنها می توانید به خواسته ی خود برسید.

به دلیل تعبیه یک پمپ درون لولا گازور از بسته شدن ناگهانی درب کابینت و ایجاد صدا جلوگیری می شود.

همین امر باعث شده که نام آرام بند را برروی آنها بگذارند.

این لولا دارای طول 120 میلی متر بوده از دو بخش تشکیل شده است. یک پایه که بر روی بدنه ی کابینت یا کمد نصب می شود.


مطالب بیشتر:

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید