ریل مخفی فشاری سارو

ریل مخفی فشاری سارو

ریل مخفی فشاری سارو

ریل مخفی سارو مدل فشاری،‌به صورت مخفی در زیر باکس انواع کشو کابینت قرار می گیرد و باعث حرکت روان کشو می شود. این ریل در حقیقت یک سیستم کشویی جامع است که برای انواع کشو اعم از کشوهای بزرگ، مخفی و کشوهای کابینت مورد استفاده قرار می‌گیرد.در نوع فشاری این ریل هاکه تیپانی نیز به آن گفته می شود با لمس یک گوشه از کشو آن را باز خواهید کرد.

 


مطالب بیشتر:

 

نوشته های مرتبط

کلمات کلیدی را وارد نمایید