جک پمپی

جک پمپی

جک پمپی

یکی از ساده ترین نوع جک وساخت کشور چین است.

کاربرد ان باز وبست کردن درهای افقی  است که باعث حرکت نرم در ، وبسته شدن  در کابینت  می شود.

جک پمپی کابینت جزو جک های گازی میباشد

این نوع جک جهت درب کابینت استفاده میشود

و باعث ثابت ماندن درب کابینت توسط بازوی جک هنگام باز بودن درب میشود،

جک کابینت در انواع ۶۰-۸۰-۱۰۰-۱۲۰ نیوتن موجود میباشد

که بستگی به سنگینی درب کابینت میتوان نوع جک را انتخاب نمود،

نکته مهم این است که برای درب کابینت سبک نباید از جک کابینت با تحمل نیوتن بالا استفاده کرد

چون هنگام بستن درب فشار به لولای درب وارد میشود و هنگام باز کردن درب نیز باعث پرت شدن آن میشود.

۶۰ نیوتون

۸۰ نیوتون

۱۰۰ نیوتون

۱۲۰ نیوتون

نوشته های مرتبط

کلیدواژه خود را وارد کنید