گونیا

گونيا پروانه

گونيا پروانه گونیا پروانه ای چهار پیچ مورد استفاده در کابینت های آشپزخانه و کمد های چوبی می باشد . این گونیا ساخته شده از فلز زاماک با آبکاری میباشد . از امکانات این گونیا باز کردن باز و بسته شدن دو قطعه از یکدیگر است

خواندن ادامه

کلیدواژه خود را وارد کنید