جک پمپی

  • جک پمپی
    جک پمپی یکی از ساده ترین نوع جک وساخت کشور چین است. کاربرد ان باز وبست کردن درهای افقی  است ... بیشتر